مطالب سایت تا چه حد برایتان مفید بود ؟
(66.97%) 73
کاملامفیدبود.
(9.174%) 10
تاحدودی مفیدبود.
(23.85%) 26
اصلا مفیدنبود.

تعداد شرکت کنندگان : 109