مطالب سایت تا چه حد برایتان مفید بود ؟
(66.35%) 71
کاملامفیدبود.
(9.345%) 10
تاحدودی مفیدبود.
(24.29%) 26
اصلا مفیدنبود.

تعداد شرکت کنندگان : 107